آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد معماری و درصد دروس

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد معماری ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد معماری
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته معماری
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته معماری و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

آخرین رتبه ی فرد قبول شده در سال های گذشته در کد رشته ی محل انتخابی می تواند داوطلب را به سمت مسیری کارا و مورد اطمینان در انتخاب رشته برود. دانش آموختگان با بررسی کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته و بررسی درصد دروس پاسخ داده شده می توانند آن ها را با کارنامه ی خود سنجیده و معیاری برای انتخاب رشته ارشد خود قرار دهند. هم چنین می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد از آخرین رتبه قبول شده در رشته و گرایش مورد نظرشان اطلاع پیدا کنند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد معماری در دانشگاه سراسری:

در آزمون ارشد معماری هر ساله هزاران نفر داوطلب بر سر صندلی های این دانشگاه رقابت کرده و انتخاب رشته در این مقطع از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. یکی از دلایل این رقابت امکانات و شرایط ویژه ارائه دهنده دانشگاه های دولتی به داوطلبین بوده و دیگر شرایط رایگان آن نیز می باشد. همانطور که در کارنامه داوطلبان سال های گذشته مشاهده می شود. همانطور که در کارنامه داوطلبان و میانگین درصد دروس آن ها مشاهده می کنیم رتبه ی بالاتر از 7000 رتبه ی مرزی می باشد که برای انتخاب رشته مطلوب خود داوطلبان اگر رتبه ای پایین تر از آن را دارند در دانشگاه های دولتی اقدام به ثبت نام نمایند.

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر میانگین توضیحات
55 8405 54.02 65.56 30 71.67 71.67 58.584
86 8144 65.52 66.67 55.56 50 31.67 53.884
105 8029 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33 56.21
146 7850 5.75 66.67 42.22 75 76.67 53.262
206 7600 36.78 48.79 46.67 66.67 35 46.782
262 7403 35.67 60 44.44 41.47 68.33 49.982
298 7309 14.94 47.78 36.67 73.33 61.67 46.878
359 7132 60.92 63.33 27.78 33.33 41.67 45.406
399 7037 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67 43.894
432 6977 41.38 43.33 44.44 41.67 66.67 47.498
485 6886 21.84 51.11 30 58.33 45 41.256
685 6560 54.02 52.22 8.89 46.67 41.67 40.694
737 6490 43.68 51.11 25.56 36.67 53.33 42.07
900 6363 42.53 43.33 47.78 25 36.67 39.062
1130 6094 54.02 38.82 28.89 35 30 37.346
1278 5946 35.63 26.67 37.78 38.33 58.33 39.348
1326 5911 41.38 35.56 24.44 46.67 16.67 32.944
1578 5716 0 30 40 58.33 35 32.666 درس زبان پاسخ داده نشده است
1941 5447 26.44 35.56 26.67 28.33 41.67 31.734
2538 5101 13.79 45.56 17.78 30 33.33 28.092
2835 4951 17.24 25.56 21.11 36.67 43.33 28.782
3566 4644 36.78 27.78 7.78 21.67 40 26.802
3878 4523 0 27.78 25.56 33.33 33.33 24
4226 4417 16.09 11.11 24.44 41.67 20 22.662
5049 4168 4.6 14.44 7.78 43.33 21.67 18.364
5831 3975 24.14 22.22 14.44 18.33 5 16.826
7051 3753 3.3 37.78 26.67 5 3.33 15.216
2550 4831 18.39 37.78 16.67 33.33 41.67 29.568
4519 4170 0 38.89 6.67 40 38.33 24.778 درس زبان پاسخ داده نشده است
4503 3922 0 23.33 25.56 30 23.33 20.444 درس زبان پاسخ داده نشده است
2405 4797 0 13.33 28.89 30 35 21.444 درس زبان پاسخ داده نشده است
3998 3924 40.23 14.44 14.44 30 0 19.822 درس درک عمومی پاسخ داده نشده است

 

درصد دروس و آخرین رتبه بندی قبولی ارشد معماری دانشگاه آزاد:

در جدول زیر نمونه رتبه و ترازهای دانشگاه آزاد ارشد معماری را به تفکیک واحدهای ارائه دهنده آورد ایم. داوطلبان می توانند که این نمونه ترازها را ملاکی برای پذیرفته شدن در دانشگاه آزاد قرار دهند.

شهر تراز ظرفیت پذیرش آذر 90 تراز شهریور 90 ظرفیت پذیرش شهریور 90 تراز سال 89 ظرفیت پذیرش سال 89 تراز سال 88 ظرفیت پذیرش سال 88
شوشتر 5200 200 5320 201 5372 156 5324 98
خوراسگان 4860 200 4971 198 5833 70 5620 70
تفت 4876 200 5023 200 5007 146 5101 123
کرمان 5035 200 5180 213 5199 80 5085 119
کرمانشاه 4899 160 5051 158 5575 132 5420 120
سپیدان 4987 140 5020 161 5155 157 5631 159
زاهدان 5730 140 5890 172 5512 49 5112 49
شیراز 5198 200 5300 154 6026 100 5882 80
بندرعباس 4965 100 4981 119 5235 75 4668 114
بوشهر 4813 180 4982 120 5003 68 5040 95
تبریز 5389 200 5523 120 5707 163 5534 120
ورامین 5500 200 5650 201 5800 100 5813 119
رودهن 5322 200 5683 200 5768 90 6002 119
قزوین 5702 200 5817 200 6799 115 6549 120
دزفول 5200 180 5321 183 5751 110 5287 100
همدان 5189 200 5314 119 5690 74 5700 120
بجنورد 4997 200 5100 200 5310 78 5563 115
مشهد 5510 200 5650 193 5955 75 6050 110
ابهر 5290 200 5420 105 5687 113 5966 125
شهرکرد 5093 120 5211 120 5345 61 5120 103
بم 4812 120 4920 120 5002 53 4578 53
تهران جنوب 6132 80 7605 80 7872 80 7260 80
بناب 4900 120 5087 120 5443 120 5330 121
ایلام 4380 200 4560 202 5000 82 4991 65
ملایر 4600 200 4783 187 5232 73 5608 140
شاهرود 4420 200 4562 150 5007 116 5010 82
هریس 4350 200 4425 180 5007 95 5000 164
شهر بابک 4700 120 4809 132 5029 100 5200 101
استهبان 4640 160 4789 140 5001 63 4990 102
بیرجند 4501 100 4634 111 5009 74 4990 88
گنبد کاووس 5927 80 5053 105 5523 97 5120 80
سواد کوه 4987 200 5126 180 5220 62 5300 67
چالوس 4821 200 4956 200 5372 132 5645 123
اهر 4850 200 5000 150 5100 157 5510 101
ایلام 5598 100 5783 100 5911 111 6120 88
ارومیه 4870 200 5001 150 5523 88 5524 101
مهاباد 4560 100 4706 80 5122 101 5210 129
سلماس 4730 120 4895 100 5170 132 5016 114
بوکان 4530 100 4789 100 5100 119 5000 57
اردبیل 5359 120 5506 160 5729 100 5421 120
اسلامشهر 5119 200 5411 200 5330 200
نجف آباد 4920 200 5089 200 5502 120 5600 119
اردستان 5100 200 5204 60 5561 62 5085 100
نور 5199 120 5309 120 5790 149 5500 120
زنجان 5000 200 5105 180 5600 68 5233 120
نیشابور 4609 120 4805 123 5250 132 5150 120
تویسرکان 4810 200 4979 80 5120 156 4949 62
خمین 4704 200 4820 120 5100 111 5024 149
رودسر 4610 100 4825 100 5000 163 4900 88
اسلام آباد غرب 4287 80 4402 53 4602 114 4500 62
دهاقان 4190 100 4379 100 4790 95 4894 80
میانه 4115 120 4285 120 4653 115 3800 65
ایلخچی 3630 84 3790 79 4000 125 3900 140
مهدی شهر 4820 160 4996 120 5212 120 5100 102
میاندوآب 4431 80 4587 84 4880 127 4600 101
هیدج 4798 120 4826 82 5162 119 5000 121
هشتگرد 5114 200 5371 200 5670 200
شبستر 3950 200 4089 120 4320 100 4100 88
دماوند 5321 2000 5469 200 5860 120 5612 80
فیروزکوه 4751 200 4865 200 5111 120 5105 156
قیام دشت 5532 200 5479 200 5623 157 5613 70
نطنز 4518 200 4645 100 4910 100 4823 146
دامغان 3798 180 3930 180 4000 68 3900 132
تفرش 4916 200 5037 180 5316 146 5014 157
ساری 4903 200 5053 120 5271 120 5162 100
مشکین شهر 3717 120 3825 170 4044 123 4106 115
پرند 5341 200
کاشان 4838 200 4964 200 5120 130 5211 110
بهشهر 5063 120 5186 180 5290 119 5463 70
بیضاء فارس 4468 100 4593 160 4819 90 4751 75
هرند 4228 200 4382 190 4501 75 4456 163
ممقان 4200 100 4310 115 4670 163 4878 80
شهر ری
زرند 3687 100 3830 110 4093 100 4190 49
سیرجان 4278 100 4415 125 4651 115 3946 63
فومن 5214 200 5332 110 5613 120 5500 73
شهر قدس 5219 200 5650 200 5821 200
هشترود 4940 80 5080 70 5373 123 5035 69
بندر انزلی 4830 160 4990 146 5263 120 5106 156

 

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد معماری دانشگاه غیر انتفاعی:

از دیگر دانشگاه های مطرح دولتی دانشگاه غیر انتفاعی بوده که تحصیل در این دانشگاه ها مستلزم هزینه می باشد. در جدول زیر داوطلبان میانگینی از درصد دروس پاسخ داده شده داوطلبان و رتبه های کسب شده آن ها به همراه نام دانشگاه قبول شده را ملاحظه می فرمایند.

مبانی بازسازی تاریخ شهر معماری منظر درک عمومی تاریخ و مبانی دروس فنی ساختمان زبان رتبه میانگین درصد دروس توضیحات دانشگاه قبول شده
0 0 43.33 46.67 25.29 32.22 19.54 1260 23.86429 دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی پاسخ داده نشده است موسسه غیرانتفاعی روز بهان -ساری
0 0 25 33.33 33.33 31.11 41.11 1308 23.41143 دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی پاسخ داده نشده است موسسه غیرانتفاعی حافظ شیراز
0 -1.66 33.33 30 32.18 47.78 8.05 1899 21.38286 دروس مبانی بازسازی پاسخ داده داده نشده است موسسه غیرانتفاعی ساریان -ساری
0 0 0 28.33 37.93 46.67 12.64 2162 17.93857 دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی و معماری منظر  پاسخ داده نشده است موسسه غیر انتفاعی گرگان

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید


باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته معماری

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته معماری با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد معماری میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • معماری و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته معماری با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته معماری

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  کنکور آزاد

شاید شما دوست داشته باشید.